Âm Dương Lịch

Âm Dương Lịch image

Âm Dương Lịch image

Âm Dương Lịch image

Âm Dương Lịch image

Âm Dương Lịch image

Âm Dương Lịch image

Âm Dương Lịch image

Âm Dương Lịch image

Âm Dương Lịch image

Âm Dương Lịch image

Âm Dương Lịch image

Âm Dương Lịch image

The description of Âm Dương Lịch

Phần mềm Âm dương lịch cho android sau một thời gian phát hành đã nhận được sự góp ý của rất nhiều thành viên và ngày càng trở lên hoàn thiện với các tính năng nổi bật như: quản lý sự kiện kiểu kéo thả, copy, paste, đánh dấu nhanh ngày đặc biệt vào lịch tháng, và hơn 3000 câu danh ngôn ngẫu nhiên hàng ngày cho các bạn.

Phiên bản mới này chúng tôi bổ xung thêm biểu đồ tính nhịp sinh học và bạn có thể quản lý: thêm, sửa, xóa, xem nhịp sinh học của nhiều người khác nhau. (dùng phím menu để chọn, xóa, thêm ngày sinh)

Nhịp Sinh Học : Xây dựng biểu đồ nhịp sinh học với 3 đường cơ bản ( Thể lực,Cảm xúc , Trí tuệ ) và 3 đường mở rộng ( Trực giác , Thẩm Mỹ , Tâm Linh ).Dễ dàng theo dõi nhịp sinh học theo từng ngày.

Chúng tôi vẫn liên tục update để phần mềm ngày càng có ích hơn.

How to play Âm Dương Lịch on PC

Download and Install Nox App Player Android Emulator. Click here to download: Download(FREE)

Run Nox App Player Android Emulator and login Google Play Store

Open Google Play Store and search Âm Dương Lịch Download

Install Âm Dương Lịch and start it

Well done! Now you can play Âm Dương Lịch on PC, just like Âm Dương Lịch for PC version.

We don't use Andy,Bluestacks again,they slow down your PC.We recommend the best android emulator: Nox App Player

0 Comments

Leave a reply