Từ điển Tiếng Trung

Từ điển Tiếng Trung image

Từ điển Tiếng Trung image

Từ điển Tiếng Trung image

Từ điển Tiếng Trung image

Từ điển Tiếng Trung image

Từ điển Tiếng Trung image

Từ điển Tiếng Trung image

Từ điển Tiếng Trung image

The description of Từ điển Tiếng Trung

Từ điển song ngữ Trung – Việt miễn phí đơn giản dễ sử dụng.

■ Tính năng cơ bản:・ Tra từ, xem history, thêm vào favorite・ Tra từ bằng Viết tay, tra từ bằng pinyin, từ tiếng việt không giấu・ Tra từ bằng camera・ Giao diện gọn gàng, đẹp mắt, dễ sử dụng・ Dữ liệu biên tập rõ ràng■ Dữ liệu・ Việt Trung ~ 100000 từ (có sẵn)・ Trung việt ~ 70000 từ (có sẵn)

Rất vui lòng khi nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn qua thư: [email protected]: http://vcappsvn.blogspot.com/

How to play Từ điển Tiếng Trung on PC

Download and Install Nox App Player Android Emulator. Click here to download: Download(FREE)

Run Nox App Player Android Emulator and login Google Play Store

Open Google Play Store and search Từ điển Tiếng Trung Download

Install Từ điển Tiếng Trung and start it

Well done! Now you can play Từ điển Tiếng Trung on PC, just like Từ điển Tiếng Trung for PC version.

We don't use Andy,Bluestacks again,they slow down your PC.We recommend the best android emulator: Nox App Player