Dinh vi dien thoai | Giam sat

Dinh vi dien thoai | Giam sat image

Dinh vi dien thoai | Giam sat image

Dinh vi dien thoai | Giam sat image

Dinh vi dien thoai | Giam sat image

Dinh vi dien thoai | Giam sat image

Dinh vi dien thoai | Giam sat image

The description of Dinh vi dien thoai | Giam sat

Định vị điện thoại giám sát (Ứng dụng Việt | ung dung viet) là chương trình giúp chia sẻ và tìm lại ra vị trí điện thoại một cách nhanh chóng. Cũng như theo dõi, giám sát thiết bị cá nhân. Tìm vị trí bằng cách nhắn tin với cú pháp từ một điện thoại có chức năng cơ bản là có thể biết được vị trí hiện tại của điện thoại. Đặc biệt hỗ trợ tìm địa điểm của điện thoại không cần mạng 3G hay Wifi.

Với giao điện đơn giản và trực quan giúp người dùng nhanh chóng làm quen với ứng dụng. Những chức năng chính của chương trình Định vị điện thoại trong phiên bản đầu tiên:- Chia sẻ vị trí bằng tin nhắn | chỉ cần sử dụng một điện thoại đơn giản có chức năng NHẮN TIN và mật khẩu là có thể xác định vị trí của điện thoại với cú phápTIMDIENTHOAI-MATKHAU- Định vị vị trí hiện tại- Lưu và xem lại vị trí- Xem vị trí trên bản đồ Google Map- Xem số điện thoại và nội dung yêu cầu biết vị trí- Chức năng mật khẩu để bảo vệ thông tin vị trí- Hỗ trợ tìm địa điểm của điện thoại không cần mạng 3G hay Wifi – Offline- Ẩn ICON và gọi ứng dụng bằng cách Gọi Điện————————Khi chương trình ẩn. Để mở chương trình bằng cách và chương trình gọi điện bấm: *#567890 và bấm phím gọi để mở chương trìnhXem hướng dẫn chi tiết tại: http://android.ungdungviet.net/2013/04/android-inh-vi-ien-thoai-luu-chia-se-vi.html

How to play Dinh vi dien thoai | Giam sat on PC

Download and Install Nox App Player Android Emulator. Click here to download: Download(FREE)

Run Nox App Player Android Emulator and login Google Play Store

Open Google Play Store and search Dinh vi dien thoai | Giam sat Download

Install Dinh vi dien thoai | Giam sat and start it

Well done! Now you can play Dinh vi dien thoai | Giam sat on PC, just like Dinh vi dien thoai | Giam sat for PC version.

We don't use Andy,Bluestacks again,they slow down your PC.We recommend the best android emulator: Nox App Player